watch docs

plakat watch docs 2018

Teatr Fajna Sprawa w BWA Galerii Sanockiej

plakat teatr fana sprawa

Noc z Teatrem w BWA Galerii Sanockiej

BWA Galeria Sanocka zaprasza:
Noc z Teatrem
 
w programie:
„Tchnienie”
reż. A. Adamska 
Teatr Przedmieście (Rzeszów)
 
„St. Nicolas”
reż. W. Kuśmider
wyk. Szymon Kuśmider
(aktor Teatru Polskiego w Warszawie)
 
„Wieczór sekretów, marzeń i kłamstw”
Teatr Bezczelny
Teatr Improwizacji Komediowej
(Lublin)
 
 
16.11 (piątek) godzina 18:00 
BWA Galeria Sanocka
Rynek 14, Sanok
 
Karnety w cenie 15pln do kupienia w BWA Galerii Sanockiej od wtorku 30.10. w godzinach pracy galerii.
 
ZAPRASZAMY!!
noc z teatrem plakat 2018 2 wybrany

Zapraszamy na wystawę pokonkursową „Śladami historii małych ojczyzn – Program Niepodległa 2018”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

ul. Lenartowicza 2

„Śladami historii małych ojczyzn – Program Niepodległa 2018”

Konkurs Plastyczny
„Śladami historii małych ojczyzn – Program Niepodległa 2018”
 
dla uczniów gimnazjum oraz klas IV – VIII szkół podstawowych na plakat związany z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jury w składzie:

Joanna Szostak – Rogoz  -artysta plastyk

Aleksandra Karmelita – animator kultury

Tomek Mistak – artysta plastyk

Szymon Szczepkowski – artysta plastyk

 

Przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Kategoria wiekowa : klasy IV – VI

I MIEJSCE

Anna Jaklik SP 2 Sanok kl. 6

Emilia Markuc SP 2  kl. 5

Maria Kalbarczyk SP 1 kl. 5

 

II MIEJSCE

Jakub Pietrzkiewicz SP 2 lat 12

Izabela Malik SP 2 kl. 5

Oskar Zychowicz SP 4 kl. 5

 

WYRÓŻNIENIA

Patryk Stadnik SP4 kl. 4

Maja Bodziak  SP 9 kl. 5

Roksana Lenio SP 3 kl. 3

Weronika Czopor  SP 8 kl. 4

Magdalena Tymoń SP4 kl. 5

Igor Sipak SP 2 lat 11

Alicja  Sachajdak SP 4 kl. 5

Milena Bednarczyk SP 4 kl. 5

Dawid Piecuch SP4 kl. 5

Oktawia Gerhardt SP 2  kl. 6

Antonina Woźniczak SP 4 kl. 5

Oliwia Tomkowicz SP 4 kl. 5

Gabryjela Lutecka SP 4 kl. 5

Wiktoria Sabrowicz ODK „GAGATEK” lat 11

Maja Zapotoczna SP 2 kl. 6

Martyna Kogut SP4 kl.6

Natasza Krawczyk SP4 kl.5

Oliwia Gratkowska ODK „GAGATEK”  lat 11

Amelia Jamrogowicz SP4 kl.5

Hanna  Dąbrowska ODK „GAGATEK” kl. 5

Aleksandra Pelc SP 9 kl. 5

Izabela Niedzwiedz  SP 3 kl. 6

Zofia Niemaczyk SP4 kl. 5

Wiktor Kozdroń ODK”PUCHATEK” kl.6

Małgorzata Lenart  SP4 kl. 5

Mateusz Radwański SP 4 kl.5

Oliwia Nicko SP 3 kl. 6

Alicja Sachajdak SP 4 kl. 5

Zofia Bochniarz SP 2 lat 11

Eryk Kwolek SP 2 lat 12

Kamil Wiejowski SP 4 kl. 4

Dawid Gibała SP 2 kl. 6

Martyna Sokulska,  Amelia Jaskowiec,  Dorota Wolanin SP 8 kl 6

Gabryjela  Pająk SP 1 kl. 5

Dawid Fejkiel SP 4 kl. 5

Zuzanna Wasylewska SP 2 kl. 5

Julia Cybuch SP 2 lat 11

 

 

Kategoria wiekowa : Gimnazjum i klasy VII – VIII Szkoły Podstawowej

I MIEJSCE

Marcelina Ochała SP nr 9 kl 3 Gimnazjum

Dawid kłodowski SP 3 kl.7

Kinga Biodrowicz SP 1 kl 3 Gimnazjum

 

WYRÓŻNIENIA

Anastazja Bober   SP 9 kl.7

Nikodem Kaliniecki  ODK „GAGATEK” lat 13

Maja Kołodziej SP2 kl.7

Paulina Borowska SP 8 kl 3 Gimnazjum

Karolina Szczerba SP 4 kl.7

Justyna piecuch SP 4 kl 8

Anna Klimiuk SP 3 kl. 3 Gimnazjum

Weronika Góral SP 3 kl. 3 Gimnazjum

Sandra Stanisławska  SP 8 kl 3 Gimnazjum

Natalia Stopka SP3 kl 8

Aleksandra sabat SP 9 kl 8

Magdalena Radwańska Sp 9 kl 3 Gimnazjum

Emilia Kłodowska SP 3 kl 3 Gimnazjum

Jolanta Sieniawska SP 3 kl.3 Gimnazjum

Krzysztof Wójcik SP3 kl. 7

Helena Ostrowska  SP 3 kl. 3 Gimnazjum

Milena Biernikiewicz SP 1 kl. 3 Gimnazjum

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na plakat dotyczącego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN

Honorowy Patronat – Burmistrz Miasta Sanoka

Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – plakatu związanego  z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.1. Cele konkursu:
·    rozbudzanie postaw patriotycznych oraz podtrzymanie tradycji narodowych;
·     poszerzanie wiedzy o niepodległości wśród dzieci i młodzieży;
·     rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką;
·     kształtowanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
2. Organizatorzy konkursu: Urząd Miasta Sanoka, MBP w Sanoku, BWA Galeria Sanocka.
3. Adresaci konkursu: uczniowie gimnazjów oraz klas IV–VIII szkół podstawowych.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
·    uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę (plakat) zgodnie z tematem konkursu;
·    udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;
·    format prac plastycznych: wyłącznie A3;
·    technika wykonania prac jest dowolna (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika, techniki mieszane itp.); dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze;
·    praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu, telefon kontaktowy, adres, imię i nazwisko opiekuna;
·    do pracy każdy uczestnik dołącza oświadczenie (załącznik nr 1)
w imieniu uczestników niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do reprezentowania (rodzic, opiekun prawny);
·    prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5. Ocena prac konkursowych:
·    prace należy składać do 6.10 na adres: Miejska Biblioteka Publiczna   w Sanoku, ul. Lenartowicza 2, tel. 13 46 457 50 (sekretariat, pokój nr. 10, II piętro)
·    o wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora;
·    podczas oceny jury weźmie pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, oryginalność, jakość  i staranność wykonania;
·    prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI    i klasy VII – VIII oraz gimnazjum.
6. Ogłoszenie wyników konkursu:
·    wyniki konkursu będą opublikowane w dniu 17.10 na stronach internetowych Urzędu Miasta, MBP i BWA Galerii Sanockiej;
·    wernisaż wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród przewidziane jest podczas uroczystego zakończenia projektu „Śladami historii małych ojczyzn – Program Niepodległa 2018”), które odbędzie się    w BWA Galerii Sanockiej.
7. Postanowienia końcowe:
·    prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę;
·    rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie);
·    wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz danych i wizerunku autorów w materiałach promocyjnych oraz publikacji bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich. Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację niniejszego „Regulaminu konkursu” przez uczestnika oraz deklarację, że praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich.

BWA Galeria Sanocka zaprasza na zajęcia

plakat zajęcia dla dorosłych2 krzywe

„WAKACYJNY OGRÓD SZTUKI”

WAKACYJNY OGROD SZTUKI 2018

 

Zapraszamy dzieci na letnie warsztaty artystyczne do BWA Galerii Sanockiej

 

WARSZTATY  FILMU ANIMOWANEGO

termin: 2 – 6 lipca

godz. 10.00-13.00

dzieci w wieku 8-12 lat

miejsce: BWA Galeria Sanocka.

Zajęcia bezpłatne.

 

Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z wybranymi technikami tworzenia animacji poklatkowej. Mali twórcy wymyślą scenariusz, stworzą bohaterów, którzy będą chodzili, mówili, uśmiechali się.

 

 WARSZTATY  TEATRALNO – PLASTYCZNE

termin: 9 – 13 lipca

godz. 10.00 – 13.00

dzieci w wieku 8-12 lat

miejsce: BWA Galeria Sanocka.

Zajęcia bezpłatne.

 

Gry i zabawy teatralne, przygotowanie i wykonanie oprawy plastycznej, zakończone premierą spektaklu.

Premiera spektaklu odbędzie się  13 lipca o godzinie 18.00

 

WARSZTATY  EKSPRESJI TWÓRCZEJ

termin: 16 – 20 lipca

godz. 10.00 – 13.00

dzieci w wieku 9-12 lat

miejsce: BWA Galeria Sanocka.

Zajęcia bezpłatne

 

Podczas warsztatów ekspresji twórczej, dzieci przygotują pod okiem instruktorów projekty prac plastycznych, inspirowanych sztuką ulicy / street artem i pop artem.

 

Zapisy: telefonicznie lub osobiście w siedzibie galerii (tel: 13 46 360 30, poniedziałek – piątek 10.00-17.00, sobota 10.00-14.00)

ilość miejsc ograniczona.

 

WAKACYJNY OGRÓD SZTUKI

Realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci  i młodzieży – program alternatyw.

(film animowany / plastyka / teatr)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

BWA Galeria Sanocka
Rynek 14
38-500 Sanok
tel. 013 46 36 030
www.bwa.sanok.pl

Wyłącz telewizor (i przyjdź z dziećmi do BWA)

19.05 zajecia dzieci i rodzice

grzebalkowska komeda plakat a3

Zajęcia plastyczne dla dorosłych

BWA Galeria Sanocka zaprasza na zajęcia plastyczne dla dorosłych.

Lekcje adresowane są do osób które chcą spróbować swoich sił w rysunku i malarstwie.

W programie między innymi:

  • podstawy rysunku ołówkiem, węglem, pastelami, tuszem
  • podstawy malarstwa w technikach olejnej i akrylowej na płótnie
  • praca w oparciu o martwą naturę, pejzaż, szkice postaci, ćwiczenia z wyobraźni

 

Zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 17.00

Czas trwania zajęć: 3 godziny

Koszt zajęć: 40 zł miesięcznie, pierwsze zajęcia gratis!

Materiały do rysowania zapewnia organizator

 

Zapisy:

pod numerem telefonu: 46 360 30

e – mail: galeriasanocka@gmail.com

w godzinach otwarcia galerii: pn. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

 

ZAPRASZAMY!

 

plakat zajęcia dla dorosłych